Våra tjänster

Datafångst

Data och information är livsnerven i den digitala ekonomin. Data är den nya oljan och den nya valutan. Avancerade lösningar av datafångst och datautvinning hjälper företag att jobba mer effektivt, öka informationens rörlighet samt reagera på förändringar på ett kostnadseffektivt sätt genom att automatiskt klassificera, sortera, extrahera data från dokument i pappers-, fax- och elektroniskt format. Vi har verktygen för att hjälpa er med detta.

Dokumentflödet

Genom att använda de digitala versionerna av traditionella pappersdokument och blanketter tillåter detta användarna att ändra, godkänna, arkivera och spåra alla dokumenttransaktioner utan ansträngning. Användarna kan se dokumentet som finns i deras kö för granskning, skapa ett nytt dokument eller arbetsflöde, följa dokumentets väg som de har skapat m.m. Förbättra dina leveranstider både internt och externt samt påskynda dina transaktioner och samtidigt öka användarens effektivitet.

Dokumenthantering

Att ersätta högar av pappersdokument med digitala versioner kan kanske låta som rätt väg att gå. Men om du inte kan spåra var dina dokument är eller vet vilka versioner som används kan det snabbt skapa både finansiella och juridiska problem. Vi kan visa er hur man organiserar, kontrollerar och hanterar dina dokument samt hur du  kan öka säkerheten och värdet genom att använda system som är både enkla att implementera och använda.

VILL DU VETA MER OM VÅRT FÖRETAG?

Ramavtal för e-arkiv – för en hållbar informationsförvaltning

Enarratio har tillsammans med Occident som underleverantör tilldelats att verka som leverantör på SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för e-arkiv inom anbudsområde 1, kallat Anskaffningstjänster. Kortfattat handlar det om tjänster för att förbereda upphandlande myndigheter med […]

5 skäl för ditt företag att investera i ett intelligent arkiveringssystem

1. Pengar Användningen av pappersbaserade och icke sökbara dokument kostar pengar … mycket pengar. I ett företag som hanterar hundra dokument per dag så understiger dessa kostnader sällan 150.000 kr per år. Med ett intelligent arkivsystem […]

Våra nyheter