UTMANINGAR och MÖJLIGHETER

Dokumentregistrering

Data och information är livsnerven i den digitala ekonomin. Data är den nya oljan och den nya valutan. Avancerade lösningar av datafångst och datautvinning hjälper företag att jobba mer effektivt, öka informationens rörlighet samt reagera på förändringar på ett kostnadseffektivt sätt genom att automatiskt klassificera, separera, sortera och extrahera data från dokument i pappers, fax och elektroniskt format.

Dokumentflödet

Genom att använda de digitala versionerna av traditionella pappersdokument och blanketter tillåter detta användarna att ändra, godkänna, arkivera och spåra alla dokumenttransaktioner utan ansträngning. Användarna kan se dokument som finns i deras kö för granskning, skapa ett nytt dokument eller arbetsflöde, följa dokumentets väg som de har skapat m.m. Förbättra dina leveranstider både internt och mot kund samt påskynda dina transaktioner och samtidigt öka användarens effektivitet.

Dokumenthantering

Att ersätta högar av pappersdokument med digitala versioner kanske kan låta som rätt väg att gå. Men om du inte kan kontrollera eller spåra var dina dokument är eller vilka versioner som används då kan det snabbt skapa både finansiella och juridiska problem. Vi kan visa dig hur man organiserar, kontrollerar och hanterar dina företagsdokument samt hur du kan öka säkerheten och värdet genom att använda system som är både enkla att implementera och använda.

VILL DU VETA MER OM VAD VI KAN HJÄLPA ERT FÖRETAG MED?